Η γλώσσα είναι πλούτος, είναι ελευθερία… κι ο πολιτισμός ταξίδι…